Vår vision

Johns Garage - ett hem för sportbilsentusiaster.

Vår målsättning är att skapa ett hem för sportbilsentusiaster. Ett företag som inte bara säljer bilar utan snarare gör det som vi gillar allra bäst och vi tror att det är många fler som delar vår passion. Ett företag där allt inte räknas i antal sålda bilar, utan där upplevelsen och själva bilaffären blir ett nöje.

Vi tror att det finns många som inte bara vill skaffa sig en sportbil, utan också uppskattar livsstilen som kommer med att vara sportbilsägare. 


 

Vår historia...

 

...Är inte så lång under namnet Johns Garage, men vår bakgrund med bilhandel sträcker sig 3 generationer bakåt i tiden. 1939 startade min farfar bilhandel och blev efterhand återförsäljare av Volkswagen och sedermera Scania & Audi under namnet E.G. Larsson Bil AB.

Denna verksamhet utvecklades vidare under ledning av min far och kom att när det var som störst innefatta 4 anläggningar och 150 medarbetare. 1992 valde min far att satsa på det som låg honom allra närmast hjärtat, Porsche. Från bakgården av det forna familjeföretaget servades och såldes Porschebilar och allt eftersom växte även denna verksamhet till att omfatta 3 kompletta Porscheanläggningar.

Själv fick jag förmånen att arbeta i och leda Porscheverksamheten under totalt 17 väldigt spännande och utvecklande år. Under denna tid hade Porsche en mycket framgångsrik utveckling och tog stora kliv framåt. Nu 2018 startar för mig en ny väldigt spännande och förhoppningsvis lyckosam resa med nya möjligheter.

Jag hoppas att du är med på resan! -John Larsson

 

 

Våra kärnvärden

 
 
Commitment_3.jpg

Engagemang

Engagemang kommer naturligt när intresset finns, och vi är genuint intresserade av våra kunder och produkterna vi jobbar med. Vi har dessutom erfarenheten av vad som krävs för att lyckas i en bransch där det finns många duktiga aktörer. Ett starkt engagemang för dig som kund innebär bland annat att vi är lyhörda mot våra kunder och alltid tillgängliga.

 
Quality_2.jpg

Kvalitet

Vi föredrar kvalitet i alla led, kvalitet på produkterna vi säljer likväl som kvalitet på upplevd servicegrad i alla kundkontakter. Med ett genuint intresse för både kunder och bilar försöker vi alltid ge oss själva bästa förutsättningar att leverera kvalitet till dig som kund. God kvalitet som leder till hög kundlojalitet är vår målsättning.

 
Commitment_2.jpg

Relation

Den kanske viktigaste hörnstenen i vår verksamhet är relationer. Vi tror på relationer som byggs av förtroende, långsiktighet och kundnöjdhet. Goda relationer ger också väldigt goda chanser att få göra fler affärer och vår absoluta förhoppning är alltid att få återse både kund och bil för nya möten och affärsmöjligheter.